D4 Published development or research report or study

Ikkuna yhteiseen kehittämiseen. Virtuaalinen työkalu apuna organisaatioiden kehittämisessä. Yrittäjämäinen uudistuminen ja muotoiluajattelu organisaatioiden kehittämisessä -hankkeen tulosraportti
List of Authors: Satu Aaltonen, Katriina Lahtinen, Mikko Pirttimäki, Outi Teittinen

Publisher: Jyväskylän yliopisto, Turun yliopisto

Place: Jyväskylä

Publication year: 2017

ISBN: 978-951-39-6999-8

URL: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/53980Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2021-24-06 at 08:27