Refereed article in compilation book (A3)

Parisuhdeväkivallan tunnistaminen rikosoikeudellisessa järjestelmässä
List of Authors: Heini Kainulainen, Johanna Niemi

Place: Tampere

Publication year: 2017

Book title *: Sukupuolistunut väkivalta: Oikeudellinen ja sosiaalinen ongelma

ISBN: 978-951-768-577-1


Abstract


Artikkelin
tavoitteena on antaa yleiskuva lähisuhdeväkivallan käsittelystä
rikosoikeusjärjestelmässä ja samalla arvioida, miten lähisuhdeväkivallan
erityispiirteet voidaan siinä ottaa huomioon. Artikkelissa esitellään keskeiset
väkivaltaa koskevat rikossäännökset sekä käydään läpi rikostutkintaa ja
oikeudenkäyntiä erityisesti lähisuhdeväkivallan uhrin näkökulmasta. Artikkelissa
pohditaan, otetaanko lainsäädännössä ja menettelyissä huomioon
lähisuhdeväkivallan erityispiirteet; tekijän ja uhrin läheinen suhde,
väkivallan usein toistuva luonne ja se, että uhrin on useimmiten vaikeaa
ilmoittaa väkivallasta tai katkaista kierrettä omin voimin.
Last updated on 2021-24-06 at 12:01