A3 Book chapter

Miten perhevapaat tulisi jakaa äidin ja isän kesken? Asenteet Suomessa ja muualla Euroopassa
List of Authors: Minna Ylikännö, Mia Hakovirta, Milla Salin

Publication year: 2016

Book title *: Laulu 573 566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla

Title of series: Teemakirja

Number in series: 15

Number of pages: 22

ISBN: 978-952-284-003-5

eISBN: 978-952-284-004-2

ISSN: 2323-7813

URL: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/163822Last updated on 2021-24-06 at 11:20