Editorship of a scientific special issue, book or conference proceedings (C2)

Lähikuva 4/2016
List of Authors: Kaisa Hiltunen, Niina Oisalo

Publication year: 2016

ISSN: 0782-3053

URL: http://journal.fi/lahikuva/issue/view/4245


Abstract

Numero paneutuu kuulumisen (engl. belonging) monimuotoiseen tematiikkaan
ja avaa näkökulmia siihen, miten kuulumisen kysymyksiä ja siihen
kietoutuvia teemoja voi tarkastella elokuvan ja audiovisuaalisen
kulttuurin tutkimuksessa.


Last updated on 2021-24-06 at 10:39