A3 Book chapter

Tietoon perustuva valinta lääketieteessä ja muuntogeenisen ruoan yhteydessä
List of Authors: Varelius Jukka

Publication year: 2016

Book title *: Muuntogeenisen ruoan etiikka

ISBN: 978-9949-532-65-0Last updated on 2021-24-06 at 08:35