Popularised article or blog post (E1)

Kulttuurihistorian jatko-opiskelijan esittely: Jean Lukkarinen
List of AuthorsLukkarinen Jean

Publication year2023

JournalKulttuurihistorian seura : blogi

URLhttps://kulttuurihistoria.net/2023/06/01/kulttuurihistorian-jatko-opiskelijan-esittely-jean-lukkarinen/


Abstract

Väitöskirjani käsittelee suomalaisissa medioissa vuosina 1960–2007 esillä olleita sukupuolivähemmistöön kuuluvia aktivisteja. Olen tutkimuksessani kiinnostunut siitä, miten tutkimani aktivistit ovat tehneet sukupuolen moninaisuutta näkyväksi kertomusten avulla. Tarkastelen erityisesti lehdissä ja televisioissa esitettyjä henkilöhaastatteluita ja niissä muodostunutta kuvaa sukupuolista sekä sukupuolivähemmistöistä.


Last updated on 2023-25-10 at 13:50