Refereed review article in scientific journal (A2)

Faktantarkistusta: sisäilma ja terveys
List of AuthorsPekkanen Juha, Salmela Anniina, Hyvärinen Anne, Karvonen Anne M, Leppänen Hanna, Vasankari Tuula, Vuokko Aki, Wallenius Kaisa, Huttunen Kati

PublisherSuomalainen lääkäriseura Duodecim

Publication year2023

JournalDuodecim

Journal name in sourceDuodecim

Volume number139

Issue number1

Start page31

End page37

ISSN0012-7183

eISSN2242-3281

URLhttps://www.duodecimlehti.fi/lehti/2023/1/duo17076

Self-archived copy’s web addresshttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/180365986


Abstract
Tutkimustiedosta poikkeavat käsitykset sisäilman terveysvaikutuksista ovat yleisiä Suomessa, mikä vaikeuttaa potilastyötä ja rakennusten ongelmatilanteiden selvittämistä. Esimerkiksi oirekyselyitä, mikrobimittauksia tai toksisuustestejä pidetään hyvinä terveysriskin mittareina, vaikka sisäilman laadun arvioinnin tulisi perustua ensisijaisesti rakennuksen tutkimiseen. Pitkittynyt, sisäilmaan liitetty oireiluherkkyys tunnetaan huonosti, ja vähäisten kosteusvaurioiden merkitystä terveydelle usein yliarvioidaan. Suomalaisten rakennusten sisäilma on mainettaan parempi, sillä epäpuhtauksien pitoisuudet ovat yleensä hyvin pieniä ja laajat kosteusvauriot harvinaisia muuhun Eurooppaan verrattuna. Kyselytulokset viittaavat siihen, että myös alan ammattilaisten koulutusta näistä aiheista tulisi tehostaa. Tehostettu tutkimus, koulutus ja tiedon jakaminen vievät kohti yhteistä tavoitetta: terveyttä ja hyvinvointia edistäviä sisäympäristöjä.


Last updated on 2023-24-08 at 09:55