Yleistajuinen artikkeli tai blogikirjoitus (E1)

Elämä on taistelua. Luokan ja sukupuolen politiikka Tyyne Maija Salmisen työläisromaaneissa
Julkaisun tekijätSalonen Tuukka

Julkaisuvuosi2023

Kirjan nimi *Kiilan albumi 2023 (toim. Minna Henriksson, Christine Langinauer, Martta Tuomaala)

ISBN978-952-94-7792-0


Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan kirjailijaryhmä Kiilan perustajajäseniin kuuluneen Tyyne Maija Salmisen 1930-luvun romaanituotannon luokka- ja sukupuolipoliittisia teemoja ja kerrontastrategioita. Feministisestä näkökulmasta luettuna aikanaan väheksytty työläiskirjailija näyttäytyy hienovaraisena arkielämän poliittisten merkitysten tulkitsijana.


Last updated on 2023-08-06 at 11:16