Refereed journal article or data article (A1)

Sarkopeniaa on lähes joka toisella 80 vuotta täyttäneistä
List of AuthorsBlomqvist Matias, Sääksjärvi Katri, Nuotio Maria, Koskinen Seppo, Stenholm Sari

Publication year2023

JournalLääkärilehti

Article numbere35098

Volume number78

Issue number18

Start page801

Self-archived copy’s web addresshttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/179693810


Abstract

Lähtökohdat Tämän tutkimuksen tavoitteena on kuvata sarkopenian, sarkopeenisen lihavuuden ja osteosarkopenian esiintyvyyttä Suomessa.

Menetelmät Aineistona on suomalaista aikuisväestöä edustava Terveys 2000 -tutkimus. Sarkopenia määriteltiin heikentyneeksi puristusvoimaksi, ja lihavuuden määrittely perustui painoindeksiin ja vyötärönympärykseen. Osteoporoosiksi katsottiin pienentynyt luuntiheys tai itse ilmoitettu osteoporoosidiagnoosi.

Tulokset Todennäköinen sarkopenia todettiin jopa puolella 80 vuotta täyttäneestä väestöstä, mutta vain noin joka kymmenennellä 55–79-vuotiaista. Nuoremmassa ikäryhmässä se oli yleisempi naisilla kuin miehillä, mutta eroa ei enää havaittu 80 vuotta täyttäneillä. Yli 80-vuotiailla sarkopeenisen lihavuuden yleisyys oli 32 % naisilla ja 11 % miehillä ja osteosarkopenian yleisyys oli 25 % naisilla ja 6 % miehillä.

Päätelmät Sarkopenia on yleistä ikääntyneessä väestössä. Sarkopenia ja sen alaryhmät on tärkeä tunnistaa oikea-aikaisen hoidon aloittamiseksi


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2023-05-06 at 14:54