Toimitustyö tieteelliselle lehdelle, kokoomateokselle tai konferenssijulkaisulle (C2)

Tiedonhistoria
Julkaisun tekijätMyllyntausta Mikko, Mäkilä Annastiina, Skurnik Johanna, Virmajoki Veli

Julkaisuvuosi2023

Sivujen määrä400

ISBN978-952-397-032-8


Tiivistelmä

Kirja esittelee tiedonhistorian uutena tutkimussuuntauksena tieteenhistorian ja aatehistorian rinnalle. Tiedonhistorian tutkimuksissa pyritään ymmärtämään, miten tietoa tuotetaan, mitä tiedon liikkuminen tarkoittaa ja miten se on tapahtunut historiallisissa konteksteissa.

Miten ja miksi tiedetään? Tieto vaikuttaa kaikilla ihmiselämän osa-alueilla: jo omaksutun tiedon lisäksi ihmiset ovat jatkuvasti tekemisissä uuden mahdollisen tiedon kanssa ollessaan vuorovaikutuksessa ihmisten ja materiaalisen maailman kanssa. Se mitä pidetään tietona, ohjaa käyttäytymistä ja maailmassa olemista.

Teoksessa tieteellinen tieto ja tieteellinen toiminta asetetaan muiden tiedon tuottamisen ja jakamisen muotojen rinnalle. Keskeinen tavoite on havainnollistaa tiedonhistorian merkitystä, mahdollisuuksia ja haasteita tutkimuksellisena näkökulmana historiantutkimuksen kentällä ja avata kansainvälisesti käytyjä keskusteluja suomalaisille yleisöille.

Kirjan artikkeleissa tarkastellaan tiedonhistoriaa empiirisien esimerkkitutkimusten kautta. Tutkimussuuntaus on Suomessa tuore ja myös suhteellisen vähän tunnettu, ja siksi se on kiinnostava historiantutkijoille ja historiasta kiinnostuneelle laajalle yleisölle.


Last updated on 2023-20-09 at 13:21