Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1)

Avioeroon sovellettava laki ja mahdollisuus siitä sopimiseen kansainvälisessä avioliitossa
Julkaisun tekijätMikkola Tuulikki

KustantajaEdita Publishing oy

Julkaisuvuosi2023

JournalEdilex-lakikirjasto

Artikkelin numero30528

Julkaisunumero2023/20

eISSN1797-6324

Verkko-osoitehttps://www.edilex.fi/artikkelit/30528


Tiivistelmä

Avioerosääntely on vahvasti kulttuurisidonnaista ja tätä kautta oikeusjärjestelmäkohtaista oikeutta. Eri valtioiden avioerosäännöksissä onkin merkittäviä menettelyllisiä ja aineellisia eroavuuksia. Kansainvälisten avioeroasioiden hoitaminen ja ratkaiseminen voi kokonaisuutenaan olla monimutkaisempaa kuin puhtaasti kansallisten avioerojen. Tämä johtuu siitä, että avioliiton kansainvälisten liittymien vuoksi sovellettavaksi tulevat kansainvälisen yksityisoikeuden säännökset. Kansainvälisen yksityisoikeuden kautta määritetään, mihin oikeusjärjestelmään asia paikantuu ja mikä siten on avioeroasiassa kansainvälisesti toimivaltainen forum-valtio. Kansainvälinen yksityisoikeus määrittää myös sen, miten lainvalinta avioeroasioissa tapahtuu; toisin sanoen, lainvalintasäännösten kautta määritetään, minkä valtion avioerosäännöksiä asiassa tulee soveltaa. Tässä artikkelissa tarkastellaan kysymystä avioeroon sovellettavan lain määräytymisestä ja osapuolten mahdollisuudesta vaikuttaa siihen lakiviittauksella eli sopimuksella sovellettavasta laista.


Last updated on 2023-26-05 at 14:44