Popularised article or blog post (E1)

Queer-arkkitehtuurin ja queerin tilankäytön historian jäljillä
List of AuthorsRaudaskoski Kaura, Lukkarinen Jean

Publication year2023

JournalSateenkaarihistorian ystävien kirjoituksia

URLhttps://sateenkaarihistoria.fi/queer-arkkitehtuurin-ja-queerin-tilankayton-historian-jaljilla/


Abstract

Queerien tilojen ja queerin arkkitehtuurin historian näkyväksi tekeminen museoissa on haastavaa, sillä Suomessa ei ole toteutettu nimenomaan queer-ihmisten tarpeisiin suunniteltuja rakennushankkeita tai suunniteltu arkkitehtuuria, joka selkeästi rikkoisi yhteiskunnan sukupuolen ja seksuaalisuuden tiukkoja normeja. Kuitenkin Suomesta löytyy tiloja, jotka ovat mahdollistaneet erilaisia arkisia normien ylityksiä ja antaneet vapauksia elää omannäköistä elämää. Queer-liikkeen historiassa olennainen toimintatapa onkin ollut tilojen haltuun otto – niin kuvaannollisesti kuin konkreettisestikin. Sateenkaarihistorian ystävien ja Arkkitehtuurimuseon kanssa yhteistyössä toteutetuilla ”Queer-katse arkkitehtuurin ja tilan historiaan” -kävelykierroksilla otimme Helsingin katukuvan haltuun ja tarkastelimme sitä sekä pioneeriarkkitehti Wivi Lönniä juhlistavaa Arkkitehtuurimuseon näyttelyä sateenkaarevin silmin.


Last updated on 2023-21-03 at 08:35