Article in trade journal or blog post (D1)

Ympäristöopin ja historian yhteiskirjoittaminen alakoulussa
List of AuthorsSalo Anne-Elina, Routarinne Sara, Juvonen Riitta, Kaasinen Arja

PublisherSoveltavan kielentutkimuksen keskus

Publication year2023

JournalKieli, Koulutus Ja Yhteiskunta

Volume number14

Issue number1

eISSN1799-0181

URLhttps://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-helmikuu-2023/ymparistoopin-ja-historian-yhteiskirjoittaminen-alakoulussa


Abstract

Suomalaisessa tulkinnassa monilukutaidosta lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen kuuluu kaikille oppiaineille ja siihen kuuluu myös tiedonalan kielen omaksuminen (esim. Harmanen, 2016). Näemme, että joustavuus moninaisissa tavoissa osallistua tekstin tuottamiseen tukee oppilaiden kirjoittamisen valmiuksia alati muuttuvassa maailmassa. Tässä artikkelissa esittelemme erilaisia osallistumisrooleja, joihin alakoulun oppilaat nojaavat ympäristöopin ja historian yhteiskirjoittamisen tilanteissa. Esittelemämme roolit kuvaavat oppilaiden valmiuksia ja voivat toimia opettajille hyödyllisenä työkaluna tunnistaa niin oppilaiden vahvuuksia kuin kehittämisen kohteita yhteiskirjoittamisen tilanteissa. Tämä voi auttaa opettajaa kehittämään opetustaan ja suunnittelemaan tehtäviä siten, että ne kannustavat oppilaita joustavasti monimuotoiseen, lukemista ja kirjoittamista tukevaan osallistumiseen.


Last updated on 2023-01-03 at 16:00