Article or data-article in scientific journal (B1)

Etiikan opiskelua mobiilisovelluksen tuella
List of Authors: Värttö Mikko, Saxen Heikki

Publisher: Yliopistopedagogiikan asiantuntija- ja yhteistyöverkosto Peda-forum

Publication year: 2022

Journal: Yliopistopedagogiikka

Issue number: 2

eISSN: 2242-8070

URL: https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2022/12/22/etiikan-opiskelua-mobiilisovelluksen-tuella/

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/178691663


Abstract

Halusimme selvittää, kuinka uudenlaista mobiiliteknologiaa voidaan hyödyntää opetuksen tukena Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan bioetiikan johdantokurssilla. Kurssilla opiskelijat pääsivät käyttämään bioetiikan opetukseen kehitettyä mobiilisovellusta ja suorittamaan sen sisältämiä opetussisältöjä omatoimisesti sekä opettajan ohjauksessa. Havainnot kurssin aikana tukivat odotuksiamme siitä, että mobiiliteknologia voi tukea perinteistä opetusta johdattelemalla opiskelijoita kurssin aiheisiin jo ennen varsinaisia luentotapaamisia sekä toimimalla luennoilla käytävien keskusteluiden herättelijänä. Myös opiskelijoilta kurssin aikana saatu palaute sovelluksen käytöstä oli myönteistä.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2023-17-03 at 15:54