Kirjan tai muun kokoomateoksen osa (B2)

Potilasohjauksen vaikuttavuuden arviointi
Julkaisun tekijätRosio Riitta, Salanterä Sanna, Pakarinen Anni

Painoksen nimi tai numero1

Julkaisuvuosi2022

Kirjan nimi *Professori Helena Leino-Kilven juhlakirja

Sarjan nimiHoitotieteen laitoksen julkaisuja

Numero sarjassaA85

Aloitussivu169

Lopetussivun numero179

Sivujen määrä10

ISBN978-951-29-9112-9

ISSN1236-7370


Tiivistelmä

Potilasohjauksen vaikuttavuuden arviointi on ajankohtaista. Potilasohjauksen vaikuttavuutta voidaan tarkastella erilaisilla ulottuvuuksilla, kuten hyvinvoinnin ja terveyden lisääminen, yksilön tai ryhmän osaaminen, päätöksenteon helpottaminen ja parantaminen, taloudellisuus, tai teknologian hyödyntäminen. Tutkimuksen avulla voimme tarkastella potilasohjauksen vaikuttavuutta, tehokkuutta ja kustannustehokkuutta. Tämän katsauksen tarkoituksena on kuvata, mitä potilasohjauksen vaikuttavuudella tarkoitetaan ja toisaalta potilasohjauksen vaikuttavuutta arvioivaa ajankohtaista tutkimusta. Tutkimusten mukaan digitalisaatio on tuonut uusia mahdollisuuksia potilasohjauksen toteuttamiseen. Digitaalisten potilasohjausmenetelmien, kuten mobiilisovellusten, videomateriaalin ja virtuaaliohjauksen lisäksi potilasohjausta toteutetaan edelleen myös perinteisempään tapaan, kuten kasvotusten tapahtuvana yksilöohjauksena ja asiantuntijoiden toteuttamana ryhmäohjauksena. Viime vuosina potilasohjauksen tutkimus on kohdistunut laajasti niin terveisiin aikuisiin ja lapsiin kuin pitkäaikaissairautta sairastaviin potilaisiin. Potilasohjaus on tässä artikkelissa jaoteltu karkeasti ennaltaehkäisevään, toimenpiteeseen valmistavaan, kuntoutumiseen sekä sairauteen liittyvään potilasohjaukseen. Tarkastelluissa tutkimuksissa potilasohjauksen tavoitteet vaihtelivat terveiden elintapojen edistämisestä sairauteen liittyvän tiedon lisäämiseen. Myös leikkauksen jälkeiseen omahoitoon liittyvien potilaiden tietojen ja taitojen lisääminen ja parantaminen on saanut paljon huomiota viimeaikaisessa tutkimuksessa. Katsauksessa mukana olleiden tutkimusten perusteella osa interventioista oli vaikuttavia mitattavien muuttujien suhteen, mutta osan vaikuttavuus oli vähäistä. Potilasohjauksen vaikuttavuuden tutkimus on vasta aluillaan ja esimerkiksi kustannusanalyysejä oli tehty vielä todella vähän. Potilaalla on oikeus tietää häntä koskevista asioista ja potilasohjaus on oleellinen osa hoitajan työtä. Resurssien vähetessä on entistä tärkeämpää, että potilasohjaukseen käytetty aika on tuloksellista ja terveyttä edistävää ja tuottavaa.


Last updated on 2023-09-02 at 12:46