Refereed journal article or data article (A1)

Strateginen tutkimus, mitä ja miksi?
List of Authors: Hurri Samuli

Publisher: Edistyksellinen tiedeliitto ry

Publication year: 2022

Journal: Tiedepolitiikka

Volume number: 47

Issue number: 2/2022

Start page: 15

End page: 31

eISSN: 2736-8106

URL: https://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/114995

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/178451271


Abstract

Kirjoituksen aiheena on strateginen tutkimus – mitä se on ja miksi sitä tehdään? Aihetta tarkastellaan tieteen omasta näkökulmasta, toisin sanoen kirjoituksessa analysoidaan strategisen tutkimuksen vaikutuksia tutkimuksen kentällä. Analyysin muoto on mertonlainen tieteesosiologia. Sen mukaisesti huomio kiinnitetään tutkimuksenteon arvoihin ja normeihin tieteellisen toiminnan kentän rakenteina. Kirjoituksen jäsennys muodostuu strategista tutkimusta luonnehtivista yleisistä piirteistä. Näitä ovat ilmiöpohjaisuus, tiedon luotettavuus, monitieteisyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Strategista tutkimusta verrataan kestävyystieteeseen ja eron tekemisessä hyödynnetään Michel Foucault’n ajatusta strategian logiikasta. Lopuksi aihetta katsotaan lyhyesti yhteiskunnan näkökulmasta.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2023-09-02 at 14:04