Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1)

Strateginen tutkimus, mitä ja miksi?
Julkaisun tekijätHurri Samuli

KustantajaEdistyksellinen tiedeliitto ry

Julkaisuvuosi2022

JournalTiedepolitiikka

Volyymi47

Julkaisunumero2/2022

Aloitussivu15

Lopetussivun numero31

eISSN2736-8106

Verkko-osoitehttps://journal.fi/tiedepolitiikka/article/view/114995

Rinnakkaistallenteen osoitehttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/178451271


Tiivistelmä

Kirjoituksen aiheena on strateginen tutkimus – mitä se on ja miksi sitä tehdään? Aihetta tarkastellaan tieteen omasta näkökulmasta, toisin sanoen kirjoituksessa analysoidaan strategisen tutkimuksen vaikutuksia tutkimuksen kentällä. Analyysin muoto on mertonlainen tieteesosiologia. Sen mukaisesti huomio kiinnitetään tutkimuksenteon arvoihin ja normeihin tieteellisen toiminnan kentän rakenteina. Kirjoituksen jäsennys muodostuu strategista tutkimusta luonnehtivista yleisistä piirteistä. Näitä ovat ilmiöpohjaisuus, tiedon luotettavuus, monitieteisyys ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Strategista tutkimusta verrataan kestävyystieteeseen ja eron tekemisessä hyödynnetään Michel Foucault’n ajatusta strategian logiikasta. Lopuksi aihetta katsotaan lyhyesti yhteiskunnan näkökulmasta.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2023-09-02 at 14:04