Article in trade journal or blog post (D1)

Perisynti ja biologia
List of Authors: Lauerma Hannu

Publisher: Suomalainen lääkäriseura Duodecim

Publication year: 2022

Journal: Duodecim

Journal name in source: Duodecim

Volume number: 138

Issue number: 24

Start page: 2166

End page: 2169

ISSN: 0012-7183

eISSN: 2242-3281

URL: https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2022/24/duo17167

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/178450136


Abstract
Perisynti tarkoittaa kristillisessä perinteessä ihmisen olemukseen vääjäämättä kuuluvaa taipumusta pahaan. Niin kirkkoisä Augustinuksen kuin Martti Lutherinkin mukaan kaikissa ihmisissä on ominaisuus, josta kasvaa itsekkyytemme, rakkaudettomuutemme ja taipumuksemme tappaa toisia ihmisiä. Sen katsotaan olevan peräisin syntiinlankeemuksesta, joka eri tulkintojen mukaan juontui joko ihmisestä itsestään tai myyttisestä käärmeestä. Koraanissa vastaavan tapahtuman alkuunpanijaksi on mainittu Paholainen.


Last updated on 2023-24-02 at 15:35