Popularised or unrefereed scientific book (E2)

Etelä-Savon näköinen yrittäjyyskasvatus
List of Authors: Parkkari Piritta, Kantanen Maisa, Hytinkoski Pekka

Publisher: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Publication year: 2022

Title of series: XAMK kehittää

Number in series: 195

ISBN: 978-952-344-434-8

eISBN: 978-952-344-435-4

URL: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-435-5Last updated on 2023-03-02 at 12:05