Article in a professional research book (D2)

Neurofarmakologian perusteet
List of Authors: Koulu Markku, Piepponen Petteri, Soini Sanna

Edition name or number: 11. uudistettu painos

Publisher: Kustannusosakeyhtiö Medicina Oy

Publication year: 2022

Book title *: Farmakologia ja toksikologia

ISBN: 978-952-65014-0-6

eISBN: 978-951-97316-9-8Last updated on 2023-22-03 at 10:27