Article or data-article in scientific journal (B1)

Monimuotoinen vauraus yhteiskunnan pelastusrenkaaksi
List of Authors: Pihlajaniemi Elise

Publisher: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura.

Publication year: 2021

Journal: Kasvatus ja Aika

Volume number: 15

Issue number: 3-4

Start page: 450

End page: 453

eISSN: 1797-2299

DOI: http://dx.doi.org/10.33350/ka.110060

URL: https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/110060/65993


Abstract

Arvosteltu teos: Joutsenvirta, Maria ja Salonen, Arto O. 2020. Sivistys vaurautena. Radikaalisti, mutta lempeästi kohti kestävää yhteiskuntaa. Helsinki: Basam Books. 363 s.


Last updated on 2023-02-02 at 16:11