Muu (O2)

Turvallisuuskasvatuksen tavoitteiden tilannekuva perusopetuksessa – dokumenttiaineistoon perustuvaa pohdintaa
Julkaisun tekijätPuolitaival Mikko, Lindfors Eila

KustantajaUniversity of Turku

PaikkaTurku

Julkaisuvuosi2022

Kirjan nimi *Kidisafe – turvallisuutta varhaiskasvatusympäristöihin

Aloitussivu158

Lopetussivun numero178

Sivujen määrä21

ISBN978-951-29-9121-1

eISBN978-951-29-9115-0

Verkko-osoitehttps://sites.utu.fi/kidisafe/materiaalit/


Tiivistelmä

Alkuperäinen viitetieto:

Puolitaival, M. & Lindfors, E. Turvallisuuskasvatuksen tavoitteiden tilannekuva perusopetuksessa – dokumenttiaineistoon perustuvaa pohdintaa. Teoksessa: M. Rautiainen & M. Tarnanen Tutkimuksesta luokkahuoneisiin. Ainedidaktisia tutkimuksia 15. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 119–140. http://hdl.handle.net/10138/298542

Pelastustoimen ja koulun turvallisuuskasvatuksen sisältöjä, menetelmiä ja tavoitteita ohjataan eri suunnista. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin millaisia turvallisuuskasvatukseen liittyviä tavoitteita on esitetty POPS 2014:ssa ja muissa perusopetuksen turvallisuuskasvatusta koskevissa normiohjausasiakirjoissa sekä keskeisissä oppilaitosturvallisuutta käsittelevissä raporteissa (N9). Asiakirja-aineiston sisällönanalyysi toteutettiin teoriasidonnaisesti ja tuloksissa turvallisuuskasvatuksen tavoitteet jäsentyivät ennakointiin, toimintaan sekä toipumiseen ja turvallisuuden omistajuuteen liittyviin tavoitteisiin. Asiakirjojen tavoitteiden välillä ei ole sisällöllisiä ristiriitoja, mutta painotukset vaihtelevat. Turvallisuusstrategioissa esiin nouseva kriiseistä toipuminen ei esimerkiksi löydy POPS 2014:n oppimistavoitteista. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää perusopetuksen turvallisuuskasvatuksen suunnittelussa eri oppiaineissa sekä kehitettäessä ilmiölähtöisyyttä tukevia monialaisia oppimiskokonaisuuksia, joita toteutetaan yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.


Last updated on 2023-27-02 at 10:08