Other (O2)

Turvallisuuskasvatuksen tavoitteiden tilannekuva perusopetuksessa – dokumenttiaineistoon perustuvaa pohdintaa
List of AuthorsPuolitaival Mikko, Lindfors Eila

PublisherUniversity of Turku

PlaceTurku

Publication year2022

Book title *Kidisafe – turvallisuutta varhaiskasvatusympäristöihin

Start page158

End page178

Number of pages21

ISBN978-951-29-9121-1

eISBN978-951-29-9115-0

URLhttps://sites.utu.fi/kidisafe/materiaalit/


Abstract

Alkuperäinen viitetieto:

Puolitaival, M. & Lindfors, E. Turvallisuuskasvatuksen tavoitteiden tilannekuva perusopetuksessa – dokumenttiaineistoon perustuvaa pohdintaa. Teoksessa: M. Rautiainen & M. Tarnanen Tutkimuksesta luokkahuoneisiin. Ainedidaktisia tutkimuksia 15. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 119–140. http://hdl.handle.net/10138/298542

Pelastustoimen ja koulun turvallisuuskasvatuksen sisältöjä, menetelmiä ja tavoitteita ohjataan eri suunnista. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin millaisia turvallisuuskasvatukseen liittyviä tavoitteita on esitetty POPS 2014:ssa ja muissa perusopetuksen turvallisuuskasvatusta koskevissa normiohjausasiakirjoissa sekä keskeisissä oppilaitosturvallisuutta käsittelevissä raporteissa (N9). Asiakirja-aineiston sisällönanalyysi toteutettiin teoriasidonnaisesti ja tuloksissa turvallisuuskasvatuksen tavoitteet jäsentyivät ennakointiin, toimintaan sekä toipumiseen ja turvallisuuden omistajuuteen liittyviin tavoitteisiin. Asiakirjojen tavoitteiden välillä ei ole sisällöllisiä ristiriitoja, mutta painotukset vaihtelevat. Turvallisuusstrategioissa esiin nouseva kriiseistä toipuminen ei esimerkiksi löydy POPS 2014:n oppimistavoitteista. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää perusopetuksen turvallisuuskasvatuksen suunnittelussa eri oppiaineissa sekä kehitettäessä ilmiölähtöisyyttä tukevia monialaisia oppimiskokonaisuuksia, joita toteutetaan yhteistyössä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa.


Last updated on 2023-27-02 at 10:08