Muu (O2)

Kohti dialogisuutta – Dialogisuuden askelmia
Julkaisun tekijät: Kajamies Anu, Michelsson Riikka

Julkaisuvuosi: 2022

Journal: TOVE-blogi

Verkko-osoite: https://tove.jyu.fi/dialogisuuden-askelmia/


Tiivistelmä

Tässä kirjoitussarjamme toisessa osassa keskitymme dialogisuuden askelmiin, jotka pohjautuvat aiempaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan (Pöysä ym., 2021a&b; Aarnio 2012). Tarkastelemme dialogisuuden askelmia koulutuspolun eri vaiheissa eli yleissivistävän, ammatillisen ja korkeakoulutuksen näkökulmista. Tällöin ajattelemme, että opettaja on keskeisessä roolissa oppijayhteisön tukemisessa kohti dialogisuutta. Hän osaa edistää vuorovaikutusta ja yhteisöllistä oppimista dialogisesti sekä mallintaa dialogista toimintaa oppijayhteisölle niin, että oppilaat ja opiskelijat pystyvät myös keskenään toimimaan dialogisesti. Blogissa tarkastelemme, miten edetään kohti dialogisuutta eri askelmia hyödyntämällä – niin kasvokkain kuin verkossakin toimittaessa.


Last updated on 2023-09-02 at 11:48