Refereed journal article or data article (A1)

Klassikoksi rakennettu – erään lautapelin historia
List of Authors: Lilli Sihvonen, Anna Sivula

Publisher: Tampereen yliopisto

Publication year: 2016

Journal: Pelitutkimuksen Vuosikirja

Issue number: 2016

Number of pages: 14

URL: http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2016/klassikoksi-rakennettu-eraan-lautapelin-historia


Abstract

Tarkastelemme tässä artikkelissa, miten erään lautapeliyrityksen
sisäisen ja ulkoisen historian tuottaminen ja käyttö vahvistavat
klassikkopelin symbolista arvoa. Esimerkkitapauksena on Tactic Games
Oy:n lautapeli Kimble. Hyödynnämme artikkelissa Paul Ricouerin
historiografista operointia koskevan teorian pohjalta kehitettyä
historiografista analyysia. Aineistomme koostuu viidestä haastattelusta,
joita olemme käsitelleet yrityksen sisäisinä suullisina historioina.
Haastattelujen kautta tulee näkyväksi yrityksen edustajien aktiivinen ja
moniulotteinen suhde yrityksen menneisyyteen ja tuotteisiin.
Historiallinen merkitys tuotetaan dokumentoimalla, ymmärtämällä ja
selittämällä menneisyyttä. Klassikkopelin symbolisen merkityksen
rakentaminen on osa yrityksen tekemää identiteetti- ja imagotyötä.
Peliyrityksen työntekijät ja muut toimijat muodostavat
kulttuuriperintöyhteisön, joka vahvistaa ja rakentaa tuotteen
merkityksiä.


Last updated on 2021-24-06 at 11:44