Other (O2)

Kestävyys on etuoikeus / Sustainability is a Privilege
(CICAT-blogi)

List of Authors: Valkjärvi Mira

Publication year: 2021

Issue number: 7.4.2021

URL: https://cicat2025.turkuamk.fi/fi/blogi/kestavyys-on-etuoikeus/


Abstract

Kestävä kehitys ja ympäristöystävällisyys on etuoikeus. Toteamus vaikuttaa ehkä hieman väkevältä ja eroaa siitä, mitä kestävyysaihepiirin ympärillä yleensä keskustellaan, mutta se on tärkeä. Se toimii muistutuksena siitä, että kestävän elämäntyylin omaksuminen ja luonnon suojeleminen ovat asioita, joita voi tehdä vain, kun oma hyvinvointi sen sallii. Eikä tämä rajoitu pelkästään kuluttajiin vaan myös yrityksiin: jos yrityksellä ei ole liiketoimintaa, niin ei voida myöskään tehdä niitä hyviä ratkaisuja luonnon kannalta.


Last updated on 2023-03-02 at 08:06