Article in a professional research book (D2)

Toimijalähtöinen pelastussuunnitelma varhaiskasvatukseen




List of Authors: Somerkoski Brita, Rautiainen Tessa

Publisher: Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Rauma, Kidisafe-hanke

Place: Rauma

Publication year: 2022

Book title *: Kidisafe – turvallisuutta varhaiskasvatusympäristöihin

Start page: 31

End page: 41

ISBN: 978-951-29-9121-1

eISBN: 978-951-29-9115-0

URL: https://sites.utu.fi/kidisafe/materiaalit/#Kidisafe_-_turvallisuutta_varhaiskasvatusymparistoihin



Last updated on 2023-31-01 at 15:17