Refereed journal article or data article (A1)

Kohti potilasturvallisuuden yhtenäistä seurantaa: mittarit ja seuranta
List of Authors: Rauhala Auvo, Leskelä Riikka-Leena, Virkki Maria, Ikonen Tuija

Publication year: 2023

Journal: Lääkärilehti

Volume number: 78

Issue number: 1-2

URL: https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/kohti-potilasturvallisuuden-yhtenaista-seurantaa-mittarit-ja-seuranta/

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/178210799


Abstract

Lähtökohdat Suomesta puuttuu tieto potilasturvallisuuden tasosta eikä yhdenmukaisia seurantamenettelyjä ole määritelty. Kyselytutkimuksen tarkoitus oli vertailla potilasturvallisuuden indikaattorien (mittareita ja toimintamalleja) yleisyyttä terveydenhuollon toimintayksiköissä.

Menetelmät Kysely, jossa oli 118 kysymystä terveydenhuollon potilasturvallisuusindikaattoreista, lähetettiin 280:lle sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle.

Tulokset Potilasturvallisuusindikaattoreita oli käytössä keskimäärin 68 yksikköä kohti, eniten yliopistosairaaloissa (101) ja keskussairaaloissa (87). Perusterveydenhuollossa indikaattoreita oli eniten yliopistosairaalapaikkakunnilla (78). Muissa sairaaloissa tai perusterveydenhuollossa muilla paikkakunnilla indikaattoreita oli vähemmän (vähän yli 60). Yleisimmät indikaattorit koskivat haittatapahtumien ilmoitusmenettelyjä ja lääkitysturvallisuutta. Kansainvälisiä indikaattoreita käytettiin vähän.

Päätelmät Potilasturvallisuuden tason seurantaan on tarjolla useita indikaattoreita, mutta niiden käyttö on epäyhtenäistä. Lukumäärän lisäksi oleellista on, kuinka järjestelmällisesti, avoimesti ja muuhun toimintaan integroituneesti indikaattoreita seurataan. Jatkotutkimusta tarvitaan indikaattorien yhteydestä


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2023-30-01 at 14:42