Refereed review article in scientific journal (A2)

Luonnon Monimuotoisuuden Huomioivat Toimitusketjut ja Luontopohjaiset Ratkaisut: Katsaus Nykytutkimukseen
List of Authors: Salmi Asta, Karttunen Elina, Quarshie Anne

Publisher: Alue- ja ympäristötutkimuksen seura

Publication year: 2019

Journal: Alue ja ympäristö

Volume number: 48

Issue number: 2

Start page: 38

End page: 54

DOI: http://dx.doi.org/https://doi.org/10.30663/ay.83361

URL: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202001233168


Abstract

Tämä artikkeli tarkastelee luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamista yritysten toimitusketjuissa ja perustuu tieteellisten tutkimusartikkelien kirjallisuuskatsaukseen. Analyysimme kattaa 30 artikkelia, jotka ilmestyivät vv. 2004-2018 toimitusketjujen hallinnan tutkimusta julkaisevissa kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä. Tarkastelumme osoittaa, että luonnon monimuotoisuus on vasta hitaasti nousemassa tutkimuksen kohteeksi ja luontopohjaisia ratkaisuja ei ole vielä toimitusketjujen tutkimuksessa käsitelty. Tämä on merkittävä tutkimusaukko ja osoittaa mihin tulevan tutkimuksen tulisi tarttua, jotta vastattaisiin usein esitettyyn tarpeeseen edistää aidosti kestäviä toimitusketjuja. Artikkelien sisällönanalyysin perusteella tutkimuksemme tuo esille mahdollisuuksia ja vaatimuksia, jotka liittyvät luonnon monimuotoisuuden tarkasteluun ja suojelemiseen toimitusketjuissa, ja pohtii, voisivatko luontopohjaiset ratkaisut olla hyödyksi yrityksille toimitusketjujen hallinnassa.


Last updated on 2023-27-01 at 17:14