Vertaisarvioitu katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A2)

Luonnon Monimuotoisuuden Huomioivat Toimitusketjut ja Luontopohjaiset Ratkaisut: Katsaus Nykytutkimukseen
Julkaisun tekijät: Salmi Asta, Karttunen Elina, Quarshie Anne

Kustantaja: Alue- ja ympäristötutkimuksen seura

Julkaisuvuosi: 2019

Journal: Alue ja ympäristö

Volyymi: 48

Julkaisunumero: 2

Aloitussivu: 38

Lopetussivun numero: 54

DOI: http://dx.doi.org/https://doi.org/10.30663/ay.83361

Verkko-osoite: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202001233168


Tiivistelmä

Tämä artikkeli tarkastelee luonnon monimuotoisuuden huomioon ottamista yritysten toimitusketjuissa ja perustuu tieteellisten tutkimusartikkelien kirjallisuuskatsaukseen. Analyysimme kattaa 30 artikkelia, jotka ilmestyivät vv. 2004-2018 toimitusketjujen hallinnan tutkimusta julkaisevissa kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä. Tarkastelumme osoittaa, että luonnon monimuotoisuus on vasta hitaasti nousemassa tutkimuksen kohteeksi ja luontopohjaisia ratkaisuja ei ole vielä toimitusketjujen tutkimuksessa käsitelty. Tämä on merkittävä tutkimusaukko ja osoittaa mihin tulevan tutkimuksen tulisi tarttua, jotta vastattaisiin usein esitettyyn tarpeeseen edistää aidosti kestäviä toimitusketjuja. Artikkelien sisällönanalyysin perusteella tutkimuksemme tuo esille mahdollisuuksia ja vaatimuksia, jotka liittyvät luonnon monimuotoisuuden tarkasteluun ja suojelemiseen toimitusketjuissa, ja pohtii, voisivatko luontopohjaiset ratkaisut olla hyödyksi yrityksille toimitusketjujen hallinnassa.


Last updated on 2023-27-01 at 17:14