Vertaisarvioitu artikkeli kokoomateoksessa (A3)

Kielten aineenopettajaopiskelijoiden käsityksiä oppimisesta ja opettajuudesta – Aineistona visuaaliset narratiivit ja metaforat
Julkaisun tekijätHeinonen Pilvi, Roiha Anssi

PaikkaRauma

Julkaisuvuosi2022

Kirjan nimi *Ainedidaktiikka ajassa: Laajenevat oppimisympäristöt ja eri-ikäiset oppijat

Sarjan nimiSuomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja Ainedidaktisia tutkimuksia

Numero sarjassa22

Aloitussivu201

Lopetussivun numero223

eISBN978-952-5993-35-6

ISSN1799-9596

Verkko-osoitehttps://helda.helsinki.fi/handle/10138/353562

Rinnakkaistallenteen osoitehttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/178161432


Tiivistelmä

Tässä artikkelissa paneudutaan tulevien kieltenopettajien oppimis- ja opettajuuskäsityksiin. Tutkimukseen osallistuneet 65 kielten aineenopettajaopiskelijaa visualisoivat ainedidaktiikan opintojen alussa ideaalin kielten oppimistilanteen sekä tuottivat kouluun ja opetukseen liittyviä metaforia. Aineisto koodattiin ja analysoitiin sisällönanalyyttisesti teemoitellen. Sekä visuaaliset narratiivit että metaforat tarjosivat moniäänisen kuvan oppimisesta ja opettajuudesta. Yhtäältä aineistossa oli havaittavissa tietynlainen institutionaalinen ja suoritusorientoitunut kehys. Tämä tuli esiin muun muassa siinä, miten opettajan ja oppilaan rooleja sekä oppimisympäristöä kuvattiin ja millainen oppilaan toimijuus aineistosta välittyi. Toisaalta aineistosta nousi esiin myös vuorovaikutuksen ja yksilöllisyyden kehys, mikä ilmeni muun muassa yhteistoiminnallisen oppimisen sekä oppilaiden ainutlaatuisuuden korostamisena. Tutkimuksen tulokset antavat arvokasta tietoa kielten aineenopettajaopiskelijoiden oppimiskäsityksistä pedagogisten opintojen alussa ja auttavat kehittämään aineenopettajakoulutusta.


Ladattava julkaisu

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2023-04-04 at 15:12