Refereed article in compilation book (A3)

Aatteet ja opit kulttuurihistoriallisina toimijoina. Elias Lönnrotin Kalevala aikakauden oppineen keskustelun tulkitsijana
List of Authors: Saarelainen Juhana

Publication year: 2022

Book title *: Kulttuurihistorian tutkimus. Lähteistä menetelmiin ja tulkintaan

Title of series: Cultural history - kulttuurihistoria

Number in series: 17

Number of pages: 15

ISBN: 978-952-68776-8-6

eISBN: 978-952-68776-9-3

ISSN: 1458-1949

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/178089692Last updated on 2023-24-02 at 11:02