Artikkeli ammatillisessa kokoomateoksessa (D2)

Varhaiskasvatuksen Kidisafe-turvallisuusviestintätuokion rakentuminen
Julkaisun tekijätPuolitaival Mikko, Somerkoski Brita, Heinilä Jarno, Lehtimäki Sauli

KustantajaTurun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Rauma, Kidisafe-hanke

PaikkaRauma

Julkaisuvuosi2022

Kirjan nimi *Kidisafe – turvallisuutta varhaiskasvatusympäristöihin

Aloitussivu53

Lopetussivun numero65

ISBN978-951-29-9121-1

eISBN978-951-29-9115-0

Verkko-osoitehttps://sites.utu.fi/kidisafe/wp-content/uploads/sites/795/2022/12/Kidisafe_turvallisuutta_varhaiskasvatusymparistoihin2022.pdf


Tiivistelmä

Artikkeli käsittelee pelastuslaitosten varhaiskasvatusikäisille tuottamaa turvallisuusviestintää. Päiväkoti-ikäisille ja esikoululaisille on pidetty turvallisuusviestintätilaisuuksia jo pitkään. Kyse on pelastuslaitosten lakisääteisestä toiminnasta, jossa lapselle kerrotaan paloturvallisuusasioista. Tavoitteena on vaikuttaa lapsen turvallisuusasenteen kehittymiseen. Turvallisuusviestinnän tavat eivät ole perustuneet tutkimukseen tai muuhun teoreettiseen tarkasteluun, vaan ennemminkin perinteisiin, kokeiluihin ja asiantuntijoiden konsensuslausumiin. Kidisafe-hanke tarjosi pelastuslaitoksen ja yliopiston varhaiskasvatuksen edustajille erinomaisen mahdollisuuden rakentaa ja tutkia yhdessä varhaiskasvatusikäisille suunnattua turvallisuusviestintätuokiota. Tässä artikkelissa kuvataan uuden toimintamallin rakentuminen ja pääperiaatteet.


Last updated on 2023-30-01 at 11:06