Article in a professional research book (D2)

Varhaiskasvatuksen Kidisafe-turvallisuusviestintätuokion rakentuminen
List of AuthorsPuolitaival Mikko, Somerkoski Brita, Heinilä Jarno, Lehtimäki Sauli

EditorsBrita Somerkoski

PublisherTurun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Rauma, Kidisafe-hanke

PlaceRauma

Publication year2022

Book title *Kidisafe – turvallisuutta varhaiskasvatusympäristöihin

Start page53

End page65

ISBN978-951-29-9121-1

eISBN978-951-29-9115-0

URLhttps://sites.utu.fi/kidisafe/wp-content/uploads/sites/795/2022/12/Kidisafe_turvallisuutta_varhaiskasvatusymparistoihin2022.pdf


Abstract

Artikkeli käsittelee pelastuslaitosten varhaiskasvatusikäisille tuottamaa turvallisuusviestintää. Päiväkoti-ikäisille ja esikoululaisille on pidetty turvallisuusviestintätilaisuuksia jo pitkään. Kyse on pelastuslaitosten lakisääteisestä toiminnasta, jossa lapselle kerrotaan paloturvallisuusasioista. Tavoitteena on vaikuttaa lapsen turvallisuusasenteen kehittymiseen. Turvallisuusviestinnän tavat eivät ole perustuneet tutkimukseen tai muuhun teoreettiseen tarkasteluun, vaan ennemminkin perinteisiin, kokeiluihin ja asiantuntijoiden konsensuslausumiin. Kidisafe-hanke tarjosi pelastuslaitoksen ja yliopiston varhaiskasvatuksen edustajille erinomaisen mahdollisuuden rakentaa ja tutkia yhdessä varhaiskasvatusikäisille suunnattua turvallisuusviestintätuokiota. Tässä artikkelissa kuvataan uuden toimintamallin rakentuminen ja pääperiaatteet.


Last updated on 2023-30-01 at 11:06