Text book, professional manual or guide or a dictionary (D5)

Etäviestinnän haasteita ja ratkaisuja
List of AuthorsMutta Maarit, Merijärvi Soila, Lefebvre Augustin, Nyikos Julia, Kabasinskaitė Kotryna, Liorentiene Kristina, Lucantoni Grazia, Moncada Maria, Lucantoni Silvia

PlaceTurku, Paris, Sulmona, Kaunas

Publication year2022

Title of seriesCORDIALIS pedagogical materials

Start page1

End page28

URLhttps://www.cordialiserasmus.eu/outcomes-pr1/#about

Self-archived copy’s web addresshttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/177788360


Abstract

Maailmanlaajuinen Covid-19 -terveyskriisi paljasti puutteet kansalaisten digitaalisten työkalujen käytössä eri aloilla, kuten koulutuksessa, monilla ammattialoilla ja kulttuurisektoreilla, ja nosti esiin etäviestintään liittyviä ongelmia. Unescon (2020) mukaan koulujen sulkemiset tai lähiopetuksen osallistumisrajoitukset vaikuttivat yli 60:een prosenttiin oppilaista perinteisissä kouluympäristöissä ympäri maailman. Sama ilmiö oli nähtävissä maailmanlaajuisesti sekä muilla koulutustasoilla (yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, aikuiskoulutuksessa, oppisopimusopiskelussa jne.) että vielä yleisemmin julkisella ja yksityisellä ammattisektorilla. Varsinkin senioreiden kohdalla on korostunut digitaalinen epävarmuus, puutteellinen etäviestinnän välineiden tuntemus ja IT-infrastruktuurin riittämättömyys. Nämä ongelmat linkittyvät myös maaseudulla ja syrjäisillä seuduilla asuvien kansalaisten maantieteelliseen eristyneisyyteen. Kyseiselle väestölle digitaaliset työkalut, toimintatavat ja taidot voivat tarjota mahdollisuuksia kompensoida maantieteellistä eristyneisyyttä ja yhdistää heidät oppimispaikkoihin, verkkokauppoihin ja kulttuurivaihtoon.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2023-07-06 at 15:32