Yleistajuinen artikkeli tai blogikirjoitus (E1)

Kilpailukykytekijät satakuntalaisessa meriteollisuusverkostossa
Julkaisun tekijätSiivonen Salla, Suominen Anne E.

KustantajaTurun yliopiston Brahea-keskus

Julkaisuvuosi2022

JournalMaalta ja mereltä: Brahea-keskuksen blogi

Julkaisunumero22.11.2022

Verkko-osoitehttps://blogit.utu.fi/maalta-ja-merelta/2022/11/22/kilpailukykytekijat-satakuntalaisessa-meriteollisuusverkostossa/


Tiivistelmä

Meriteollisuus tulee nähdä yksittäisten toimijoiden sijaan arvoketjuna ja ekosysteeminä. Arvonluonti on yhä enemmän siirtynyt yksittäisistä yrityksistä verkostoihin ja ekosysteemeihin. Se on haastanut prosessit ja käytännöt, joilla verkostoja rakennetaan ja johdetaan. Verkostoilla on omat arvonluontilogiikat, jotka kytkeytyvät verkostotyypin lisäksi sen ohjauskäytäntöihin. Keskeistä toimivalle yhteistyölle verkostokumppaneiden välillä on keskinäinen arvostus ja luottamus. Vastuullisuus on keskeisessä roolissa meriteollisuuden toiminnassa.


Last updated on 2023-18-01 at 12:52