Popularised article or blog post (E1)

Kilpailukykytekijät satakuntalaisessa meriteollisuusverkostossa
List of AuthorsSiivonen Salla, Suominen Anne E.

PublisherTurun yliopiston Brahea-keskus

Publication year2022

JournalMaalta ja mereltä: Brahea-keskuksen blogi

Issue number22.11.2022

URLhttps://blogit.utu.fi/maalta-ja-merelta/2022/11/22/kilpailukykytekijat-satakuntalaisessa-meriteollisuusverkostossa/


Abstract

Meriteollisuus tulee nähdä yksittäisten toimijoiden sijaan arvoketjuna ja ekosysteeminä. Arvonluonti on yhä enemmän siirtynyt yksittäisistä yrityksistä verkostoihin ja ekosysteemeihin. Se on haastanut prosessit ja käytännöt, joilla verkostoja rakennetaan ja johdetaan. Verkostoilla on omat arvonluontilogiikat, jotka kytkeytyvät verkostotyypin lisäksi sen ohjauskäytäntöihin. Keskeistä toimivalle yhteistyölle verkostokumppaneiden välillä on keskinäinen arvostus ja luottamus. Vastuullisuus on keskeisessä roolissa meriteollisuuden toiminnassa.


Last updated on 2023-18-01 at 12:52