Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1)

Ajankohtaisen ennakointityön skenaariot avartavat Afrikan tulevaisuuksia
Julkaisun tekijätKarjalainen Joni

KustantajaTulevaisuuden tutkimuksen seura ry

Julkaisuvuosi2022

JournalFutura

Julkaisunumero4/2022

Aloitussivu52

Lopetussivun numero59

Verkko-osoitehttps://www.tutuseura.fi/julkaisut/futura/futura-4-2022/


Tiivistelmä

Afrikka on tulevaisuuden manner, jonka ääni vahvistuu. Näin saamme enenevästi lukea kotimaisesti, Euroopassa sekä globaalisti. Maanosan tulevaisuuteen kohdistuu alati kasvavaa mielenkiintoa. Tässä artikkelissa kuvataan “African Governance Futures” -ennakointityön lähtökohdat ja tavoitteet sekä esitellään neljä skenaariota Afrikan tulevaisuuksista vuoteen 2063. Skenaariot mukailevat nelijakoa perusuraan, parhaaseen ja huonoimpaan toteumaan sekä yllätysten kasaumaan. Niitä peilataan erityisesti hallinnon, politiikan ja johtajuuden kysymyksiin. Ennakointityö esiteltiin osana African Peer Review Mechanismin (AU-APRM) eli Afrikan maiden vertaisarviointijärjestelmän työtä Afrikan unionin jäsenmaille. Avarakatseinen ennakointi on esimerkki tulevaisuustyön mahdollisuuksista ja haasteista tulevaisuustoimijuudesta haaveilevalla mantereella.

The voice of Africa, as the continent of the future, is getting stronger. Interest in the African continent is heightening domestically, in Europe, and globally. This article describes the premises and objectives of the African Governance Futures foresight work and presents four scenarios for Africa's future until 2063: “Africa United”, “Africa Thriving”, “Africa Defeated” and “Africa’s Lift-Off”. Speaking to leadership, policy-making, and politics, the findings were presented as part of the work of the African Peer Review Mechanism (AU-APRM), i.e. the peer review system of African countries, for the member states of the African Union. Due to this pioneering endeavour, subsequent futures studies and Africa Governance Reports can now be conducted. Open-minded anticipation exemplifies the possibilities of futures work for a continent that dreams of agency for the future.


Last updated on 2023-03-02 at 09:04