Vertaisarvioitu artikkeli konferenssijulkaisussa (A4)

Varhaisten kielellisten taitojen ja temperamentin suhde vanhemman raportoimaan lapsen änkytykseen FinnBrain-syntymäkohortissa
Julkaisun tekijät: Yli-Savola Aura, Eggers Kurt, Rautakoski Pirkko, Ollas-Skogster Denise, Nolvi Saara, Karlsson Linnea, Karlsson Hasse, Mainela-Arnold Elina

Konferenssin vakiintunut nimi: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät

Paikka: Helsinki

Julkaisuvuosi: 2022

Journal: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja

Kirjan nimi *: Sujuvaa vai sujumatonta? Puheen ja kielen sujuvuutta tutkimassa

Sarjan nimi: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja

Numero sarjassa: 54

Aloitussivu: 31

Lopetussivun numero: 42

ISBN: 978-952-68723-7-7

eISBN: 978-952-68723-8-4

ISSN: 1458-7580


Tiivistelmä

Änkytys on puheen sujuvuuden häiriö, johon voi liittyä sen ydinpiirteiden eli toistojen, venytysten ja lukkojen lisäksi myös fyysistä jännitystä, kielteisiä ajatuksia ja tunteita sekä äänteiden, sanojen tai puhetilanteiden välttelyä. Yksiselitteistä aiheuttajaa änkytykselle ei ole löydetty, ja nykynäkemysten mukaan se syntyy usean eri tekijän yhteisvaikutuksesta.


Last updated on 2023-03-03 at 10:51