Refereed article in conference proceedings (A4)

Varhaisten kielellisten taitojen ja temperamentin suhde vanhemman raportoimaan lapsen änkytykseen FinnBrain-syntymäkohortissa
List of Authors: Yli-Savola Aura, Eggers Kurt, Rautakoski Pirkko, Ollas-Skogster Denise, Nolvi Saara, Karlsson Linnea, Karlsson Hasse, Mainela-Arnold Elina

Conference name: Puheen ja kielen tutkimuksen päivät

Place: Helsinki

Publication year: 2022

Journal: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja

Book title *: Sujuvaa vai sujumatonta? Puheen ja kielen sujuvuutta tutkimassa

Title of series: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja

Number in series: 54

Start page: 31

End page: 42

ISBN: 978-952-68723-7-7

eISBN: 978-952-68723-8-4

ISSN: 1458-7580


Abstract

Änkytys on puheen sujuvuuden häiriö, johon voi liittyä sen ydinpiirteiden eli toistojen, venytysten ja lukkojen lisäksi myös fyysistä jännitystä, kielteisiä ajatuksia ja tunteita sekä äänteiden, sanojen tai puhetilanteiden välttelyä. Yksiselitteistä aiheuttajaa änkytykselle ei ole löydetty, ja nykynäkemysten mukaan se syntyy usean eri tekijän yhteisvaikutuksesta.


Last updated on 2023-03-03 at 10:51