B1 Journal article

Äkillisen rakennemuutoksen Salo
List of Authors: Ylikännö Minna, Pallasvuo Sini, Kehusmaa Sari

Publisher: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Publication year: 2016

Journal: Yhteiskuntapolitiikka

Journal name in source: Yhteiskuntapolitiikka

Volume number: 81

Issue number: 3

ISSN: 1455-6901

URL: https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131054/YP1603_Ylikannoym.pdf?sequence=1Last updated on 2021-24-06 at 11:35