Article or data-article in scientific journal (B1)

Kaupungin kulttuuriperintö on ajallinen viidakko
List of AuthorsImmonen Visa, Sivula Anna

PublisherYhdyskuntasuunnittelun seura

PlaceHelsinki

Publication year2022

JournalYhdyskuntasuunnittelu

Volume number60

Issue number3

Start page4

End page5

URLhttps://journal.fi/yhdyskuntasuunnittelu/article/view/125106

Self-archived copy’s web addresshttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/177605892


Abstract

Kaupunkien rakennuskannat ja asemakaavat muodostuvat eri aikoina syn-tyneistä osista. Kaupunkikuva on moniaikainen. Sitä pidetään rikkautena ja suojeluperusteena, mutta kaupunkielementtien keskinäiset ajalliset poik-keavuudet voivat olla peruste myös rakennusten purkamiselle. Ajallinen kerrostuneisuus ei koske vain taloja ja kaupunkirakennetta. Myös kaupunkia määrittävissä arvoissa ja asenteissa on kerrostuneisuutta.


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2023-09-03 at 09:16