Other (O2)

Aikuiskasvatus rakentaa monitieteistä näkökulmaa muuttuvaan maailmaan
List of Authors: Kajamaa Anu, Hökkä Päivi, Siivonen Päivi, Haltia Nina

Publisher: Kansanvalistusseura

Publication year: 2022

Journal: Sivistyksen pelottomat -blogi

URL: https://kansanvalistusseura.fi/blogi/aikuiskasvatus-rakentaa-monitieteista-nakokulmaa-muuttuvaan-maailmaan/

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/177602922


Abstract

Aikuiskasvatuksessa kohtaavat usean alan tutkijat ja asiantuntijat. Monitieteiselle tiedolle on tarvetta erityisesti nyt, kun kriisi toisensa perään on ravistellut yhteiskuntaamme.


Last updated on 2023-12-01 at 11:34