Article or data-article in scientific journal (B1)

Urheilun eettisten asioiden organisointi
List of AuthorsAine Antti

PublisherUrheiluoikeuden yhdistys ry

Publication year2022

JournalUrheilu ja oikeus

Issue number2022

Start page15

End page37

URLhttps://www.edilex.fi/urheilu_ja_oikeus/1001040001


Abstract

Urheilun eettiset kysymykset ovat olleet laajasti esillä julkisessa keskustelussa viimeisten vuosien aikana. Asetelma ei ole uusi, mutta keskustelun painopisteet ja sen voimakkuus ovat osin muuttuneet. Kansallisesti erityisen huomion kohteina ovat viime aikoina olleet vakavaa epäasiallista käyttäytymistä, kuten seksuaalista häirintää ja nöyryyttävää käytöstä, koskeneet tapaukset. On selvää, että yleinen yhteiskunnallinen kehitys on heijastunut osaltaan edellä mainittuihin keskusteluihin, koska urheilu ei ole muusta yhteiskunnasta erillinen saarekkeensa. Merkityksellistä on tältä osin ollut esimerkiksi Me Too -kampanjan virittämä pohdinta yksilöiden oikeusasemien suojaamisesta ja erilaiseen epäasialliseen käyttäytymiseen puuttumisesta.

Urheilun eettiset kysymykset muodostavat laajan kokonaisuuden. Tässä taustassa on selvää, että urheilun eettisten kysymysten edistämiseen tarvitaan erilaisia toimenpiteitä. Tämän artikkelin keskiössä on arviointi siitä, miten urheilun eettisten kysymysten edistäminen on organisoitu suomalaisessa urheilussa ja miten tätä organisoitumista voitaisiin jatkossa edelleen kehittää.


Last updated on 2023-04-04 at 12:02