Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (A1)

Kaivossopimus – vaikuttavampaa osallistumista ja lisää legitimiteettiä?
Julkaisun tekijätVilenius Sonja

KustantajaSuomen ympäristöoikeustieteen seura

Julkaisuvuosi2022

JournalYmpäristöjuridiikka

Volyymi42

Julkaisunumero3-4/142

Aloitussivu34

Lopetussivun numero58

Verkko-osoitehttps://www.edilex.fi/ymparistojuridiikka/1000910003

Rinnakkaistallenteen osoitehttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/177565481


Tiivistelmä

Kritiikki kaivostoimintaa kohtaan on lisääntynyt ja paikallisten välillä esiintyvä vastakkainasettelu on tullut näkyvämmiksi Suomessa. Käytössä olevat sääntelyvälineet, lainsäädäntö ja sosiaalinen toimilupa, eivät näytä kykenevän tarjoamaan paikallisyhteisöille sellaisia osallistumismahdollisuuksia, joiden avulla saataisiin aikaan tarvittavaa dialogia ja neuvottelevuutta eri tahojen erisuuntaisten intressien yhteensovittamiseksi. Osallistumisella on potentiaalia edistää legitimiteettiä vahvistumista, mutta osallistuminen ja siihen liittyvät menettelyt tulisi kokea vaikuttaviksi. Kirjoituksessa tarkastellaan, miten paikallisyhteisön ja kaivosyhtiön välinen sopimuspohjainen yhteistyö voi täydentää paikallisten osallistumista ja lisätä kaivostoiminnan hyväksyttävyyttä. Suomalaiselle sääntelyjärjestelmälle vieras kaivossopimus tarjoaisi uudenlaisen lähestymistavan kaivosyhtiön ja paikallisyhteisön välisen kompleksisen vuorovaikutussuhteen hallintaan. Yksi sääntelykeino ei kuitenkaan riitä moninaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Sen vuoksi artikkelissa käydään keskustelua siitä, millainen sääntelykeinokokonaisuus palvelisi parhaiten osallistumisen edistämistä ja legitimiteetin lisääntymistä.


Last updated on 2023-20-01 at 15:22