Refereed journal article or data article (A1)

Kaivossopimus – vaikuttavampaa osallistumista ja lisää legitimiteettiä?
List of Authors: Vilenius Sonja

Publisher: Suomen ympäristöoikeustieteen seura

Publication year: 2022

Journal: Ympäristöjuridiikka

Volume number: 42

Issue number: 3-4/142

Start page: 34

End page: 58

URL: https://www.edilex.fi/ymparistojuridiikka/1000910003

Self-archived copy’s web address: https://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/177565481


Abstract

Kritiikki kaivostoimintaa kohtaan on lisääntynyt ja paikallisten välillä esiintyvä vastakkainasettelu on tullut näkyvämmiksi Suomessa. Käytössä olevat sääntelyvälineet, lainsäädäntö ja sosiaalinen toimilupa, eivät näytä kykenevän tarjoamaan paikallisyhteisöille sellaisia osallistumismahdollisuuksia, joiden avulla saataisiin aikaan tarvittavaa dialogia ja neuvottelevuutta eri tahojen erisuuntaisten intressien yhteensovittamiseksi. Osallistumisella on potentiaalia edistää legitimiteettiä vahvistumista, mutta osallistuminen ja siihen liittyvät menettelyt tulisi kokea vaikuttaviksi. Kirjoituksessa tarkastellaan, miten paikallisyhteisön ja kaivosyhtiön välinen sopimuspohjainen yhteistyö voi täydentää paikallisten osallistumista ja lisätä kaivostoiminnan hyväksyttävyyttä. Suomalaiselle sääntelyjärjestelmälle vieras kaivossopimus tarjoaisi uudenlaisen lähestymistavan kaivosyhtiön ja paikallisyhteisön välisen kompleksisen vuorovaikutussuhteen hallintaan. Yksi sääntelykeino ei kuitenkaan riitä moninaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Sen vuoksi artikkelissa käydään keskustelua siitä, millainen sääntelykeinokokonaisuus palvelisi parhaiten osallistumisen edistämistä ja legitimiteetin lisääntymistä.


Last updated on 2023-20-01 at 15:22