Refereed article in compilation book (A3)

Turun tuomiokirkko historiografisen operaatioanalyysin kohteena
List of AuthorsSivula Anna

PlaceTurku

Publication year2022

Book title *Kulttuurihistorian tutkimus. Lähteistä menetelmiin ja tulkintaan.

Title of seriesCultural history - kulttuurihistoria

Number in series17

Start page341

End page356

Number of pages16

ISBN978-952-68776-8-6

eISBN978-952-68776-9-3

ISSN1458-1949

eISSN1458-1949

Self-archived copy’s web addresshttps://research.utu.fi/converis/portal/detail/Publication/177401733


Abstract

Tämä artikkeli esittelee historiografista operaatioanalyysia. Historiografinen operatioanalyysi on menetelmä, jolla jäljitetään kulttuuriperintöprosessiin sisältyvää historiallisen rakennuksen arvonluontia. Esimerkkitapauksena on Turun Tuomiokirkko. 


Downloadable publication

This is an electronic reprint of the original article.
This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Please cite the original version.
Last updated on 2023-02-01 at 14:14