Article in a professional research book (D2)

Pedagoginen liveroolipeli varhaiskasvatusikäisten turvallisuuskasvatuksessa
List of AuthorsSomerkoski Brita, Kemppinen Lauri, Turunen Serja, Puolitaival Mikko, Junnila Kerttu

EditorsSomerkoski Brita

PublisherTurun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Rauma, Kidisafe-hanke

PlaceRauma

Publication year2022

Book title *Kidisafe – turvallisuutta varhaiskasvatusympäristöihin

Start page79

End page88

ISBN978-951-29-9121-1

eISBN978-951-29-9115-0

URLhttps://sites.utu.fi/kidisafe/wp-content/uploads/sites/795/2022/12/Kidisafe_turvallisuutta_varhaiskasvatusymparistoihin2022.pdf


Abstract

Tässä artikkelissa kuvataan pedagogisen liveroolipelin eli EduLarpin käyttöä paloturvallisuusviestinnän keinona. Tavoitteena on kuvata menetelmän toteuttamista käytännössä sekä esittää havaintoja ja reunaehtoja onnistuneen pelin rakentamiseksi. Artikkeli perustuu tutkimukseen, jossa aineistona oli viidessä EduLarp-pelissä mukana olleiden aikuisten (n=6) fokusryhmäkeskustelut ja haastattelut.


Last updated on 2023-01-03 at 07:51