Vertaisarvioitu tieteellinen erillisteos tai raportti (C1)

Traumaattinen muisti nykyproosassa
Julkaisun tekijät: Jytilä Riitta

Julkaisuvuosi: 2022

Sarjan nimi: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia

Numero sarjassa: 1485

ISBN: 978-951-858-578-0

DOI: http://dx.doi.org/10.21435/skst.1485

Verkko-osoite: https://doi.org/10.21435/skst.1485


Tiivistelmä

Traumaattinen muisti nykyproosassa on ensimmäinen kotimaista traumakirjallisuutta yksityiskohtaisesti tarkasteleva tutkimus. Se yhdistää kulttuurisen muistitutkimuksen ja traumateorian uusimpia keskusteluita feministisen teorian ja ylirajaisuuden tutkimukseen tarjoamiin näkökulmiin. Kirja käsittelee Katja Ketun, Sofi Oksasen, Elina Hirvosen sekä Emmi Itärannan romaaneja, joissa historialliset ja kollektiiviset traumat kohtaavat henkilökohtaisen haavoittuvuuden tarinat. Traumaattinen muisti nykyproosassa nostaa esiin niin sotien traumat ja terrorismin kuin perheväkivallan, seksuaalisen väkivallan ja kolonialismin jäljet. Painoarvoa saavat myös tulevaisuuden uhat ja ekologinen trauma.

Kirja osoittaa, että nykyproosa tarjoaa moninaisia aineksia keskusteluun traumaattisesta muistista ja kirjallisuudesta sen käsittelijänä. Traumaattinen muisti ei ole vain menneisyyteen liittyvä ilmiö, vaan siihen niveltyy monenlaisia yksilöllisiä, kulttuurisia, ekologisia, poliittisia ja taloudellisia ulottuvuuksia. Teos tuo esiin trauman yhteydet yhteiskunnallisiin kysymyksiin, eriarvoisuuteen ja valtaan. Samalla se havainnollistaa, kuinka traumaattisia kokemuksia säätelevät ja tuottavat erilaiset kulttuuriset kertomukset, kirjalliset konventiot ja esteettiset strategiat.

​​​​​​​


Last updated on 2022-19-12 at 08:45