Kirjoitus tai data-artikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä (B1)

Raitasuo, Santtu Oikeustiedettä vai asianajoa? Kriittisiä näkökulmia vero-oikeuden tutkimukseen Unigrafia. Helsinki 2022. 347 sivua.
Julkaisun tekijät: Alvesalo-Kuusi Anne, Urpilainen Matti

Kustantaja: Suomalainen lakimiesyhdistys

Julkaisuvuosi: 2022

Journal: Lakimies

Lehden akronyymi: LM

Volyymi: 120

Julkaisunumero: 6/2022

Verkko-osoite: https://www.edilex.fi/lakimies/1000820011


Tiivistelmä

Virallisten vastaväittäjien, professori Anne Alvesalo-Kuusen ja dosentti Matti Urpilaisen Helsingin yliopiston oikeustieteelliselle tiedekunnalle antama, 11.2.2022 päivätty yhteinen lausunto Santtu Raitasuon väitöskirjasta Oikeustiedettä vai asianajoa? Kriittisiä näkökulmia vero-oikeuden tutkimukseen.


Last updated on 2022-09-12 at 12:12